Communal service blocks

home_small4

Tekort aan goede sanitaire voorzieningen

Het tekort aan goede sanitaire voorzieningen veroorzaakt niet alleen milieuproblemen. Het besmet ook het drinkwater en kan malaria en diarree verspreiden. Tegelijkertijd blijven de sloppenwijken explosief groeien. Er is dus een duurzame oplossing nodig voor het gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Communal Service Blocks

Sinds 2011 heeft Safi Sana drie Communal Service Blocks in de sloppenwijken van Ghana geplaast. Dit zijn publieke toiletten onder één dak, inclusief stromend water en opvang van urine en feces.
De Communal Service Blocks zijn een publieke voorziening in de vorm van een franchise onderneming. Safi Sana upgrade bestaande toiletblokken of plaatst nieuwe toiletblokken, waarna het management in handen ligt van lokale ondernemers. Dankzij deze constructie ontstaat marktwerking. Tegelijkertijd blijven de opstartkosten laag, zodat individuele ondernemers gestimuleerd worden om hun eigen Communal Service Block te beheren. De kwaliteitscontrole blijft in handen van Safi Sana.

Wat maakt de Communal Service Blocks zo bijzonder?

Met de Communal Service Blocks introduceert Safi Sana een nieuwe standaard voor lange termijn, kwalitatieve sanitaire voorzieningen.

 • Toiletten en drinkwater onder één dak
 • Optimale hygiëne, ruimte en comfort
 • Toegang is betaald, om lange termijn kwaliteit te garanderen en de toiletblokken winstgevend te maken voor lokale ondernemers
 • Afval wordt dagelijks opgehaald voor optimale gezondheid
 • Safi Sana traint en begeleidt de lokale ondernemer en zijn medewerkers
 • Regelmatige kwaliteitscontrole en onderhoud

Afval hergebruik

Safi Sana verzamelt en verwerkt de feces uit de Communal Service Blocks in de verwerkingsfabriek, waar het wordt opgevangen en vergist. Dankzij dit hergebruik ontstaat biogas en natuurlijke meststoffen, oftewel: bruikbare eindproducten voor de lokale markt.

De Communal Service Blocks hebben dus 3 doelen:

 1. Bijdragen aan de sanitaire voorzieningen in de sloppenwijken
  In de vorm van een economisch onafhankelijke onderneming.
  Ook de werkgelegenheid en bevolkingsgezondheid profiteren.
 2. Een oplossing bieden voor het afvalprobleem
  Door het verwerken van afval tot biogas en meststoffen.
 3. Bewustwording van de bevolking
  • Van het belang van hygiëne (i.s.m. lokale NGO’s)
  • Verhogen van de levensstandaard d.m.v een voorbeeldfunctie

Terug naar werkwijze