Natuurlijke meststoffen

home_small8

Wat zijn meststoffen?

Meststoffen worden gebruikt als voedingsbron voor planten en voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem. Meststoffen verhogen de opbrengst van landbouwgrond en maken een langdurig gebruik van die bodem mogelijk.
Kunstmest wordt geproduceerd met uit mijnbouw gewonnen grondstof. Bij organische mest wordt de grondstof teruggewonnen uit afvalstromen (gerecycled) en bevat naast de macro- en micronutriënten ook organisch materiaal.

Organische meststof versus kunstmest

De belangrijkste ‘macro’ voedingsstoffen in de meeste meststoffen zijn stikstof, fosfor en kalium. Onze organische meststof bevat daarnaast ‘micro’ voedingsstoffen en organisch materiaal dat bij kunstmest ontbreekt.
De organische meststof van Safi Sana is samen met academische en andere institutionele partners ontwikkeld. Hierbij hebben we gekeken naar de specifieke behoeften van de lokale boeren en hun kerngewassen: o.a. sla, tomaten, paprika en mais. Onze studie was gericht op het vaststellen van de huidige producteisen, zodat we met behulp van die informatie een optimale samenstelling van onze organische meststoffen konden samenstellen, inclusief macro- en microvoedingsstoffen en het verwijderen van schadelijke pathogenen. We hebben ook gekeken naar de productvorm en de gewenste verhouding van de voedingsstoffen. Deze informatie hebben we gebruikt voor het ontwerp van het uiteindelijke productieproces, met inbegrip van afvalverwerking. Onze nieuwe organische meststof is daardoor een betere keuze wat betreft milieu en duurzaamheid.

Business case

De verkoop van organische meststof is één van de twee hoofdinkomsten van het Safi Sana afvalverwerkingsmodel. De andere bron van inkomsten is de verkoop van biogas.